Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 582/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie uznania świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane

IV SA/Wr 316/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-11

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 16/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-02-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości należności podlegającej zwrotowi z tytułu opłaty za pobyt matki w domu pomocy społecznej oraz orzeczenia o zwrocie należności

IV SA/Wr 320/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-24

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 341/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-28

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

IV SA/Wr 393/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości należności podlegającej zwrotowi z tytułu zaległych opłat za pobyt w domu opieki oraz ustalenia terminu zwrotu wydatków z tytułu opłat za pobyt w domu opieki

IV SA/Wr 380/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-05

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku okresowego

IV SA/Wr 381/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-05

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku okresowego

IV SA/Wr 382/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-05

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku okresowego

IV SA/Wr 591/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   4