Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I FSK 126/07 - Wyrok NSA z 2007-08-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M.B. w przedmiocie niewykonania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ż. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt III SA/Wa 1275/05