Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 571/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-05

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 322/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-25

Sprawa ze skargi J. L. i M. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA 1270/02

OSK 435/04 - Wyrok NSA z 2004-08-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie uwłaszczenia nieruchomością

I OSK 1878/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-27

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1049/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-13

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA , sygn. akt I SA 1292/95

I SA/Wa 1405/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-02

Sprawa ze skargi M. P. i M. P. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2095/13

I OSK 4/17 - Wyrok NSA z 2019-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wznowienia postępowania