Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I FSK 284/06 - Wyrok NSA z 2007-04-19

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za niektóre miesiące 2000 r.

I FSK 99/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-22

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt I SA/Wr 1135/02

I FSK 79/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-16

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA , sygn. akt FSK 577/04

I FSK 85/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-22

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt I SA/Wr 1149/02

I SA/Sz 328/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-07-02

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Szczecinie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 rok

I SA/Sz 327/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-07-02

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Szczecinie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok

I FSK 322/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-24

Sprawa ze skargi kasacyjnej Włodzimierza K. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Włodzimierza K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt III SA/Wa 252/04

II FSK 1636/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-16

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. nr [...] w przedmiocie pozostaw...

I SA/Sz 151/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-03-22

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA - Ośrodek Zamiejscowy w -Szczecinie w przedmiocie zwrotu podatku od wynagrodzeń za 1987 rok

I FSK 106/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-22

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt I SA/Wr 1128/02
1   Następne >   +2   +5   11