Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Po 1311/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1549/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bk 971/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie wniesienia sprzeciwu przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego

II SA/Bk 778/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 1036/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy

II SA/Lu 347/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego

II OSK 838/05 - Wyrok NSA z 2006-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w przedmiocie uzgodnienia projektu budowlanego

II SA/Lu 535/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

II SA/Bd 1367/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

II SA/Rz 860/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   +2   +5   +10   23