Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 537/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zespołu urbanistycznego K.K.

II SA/Ol 450/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 1652/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 493/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-29

Sprawa ze skargi. ZW., T.W.S.W. R.W. i W.W. , na uchwałę Rady Miejskiej w Skale w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Stoki, Szczodrkowice, Zamłynie

IV SA/Wa 96/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-21

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 597/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gubałówka I po...

IV SA/Wa 2895/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważności zaskarżonej uchwały w części dotyczącej ustaleń dla terenów oznaczonymi symbolami: [...] (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), [...] (tereny zabudowy mieszkalno

IV SA/Wa 2514/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2493/12 - Wyrok NSA z 2013-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Rumi w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego 'Stara Rumia'

IV SA/Po 1017/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. L. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
1   Następne >   +2   +5   +10   20