Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Łd 655/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-08-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

VII SA/Wa 1182/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie : stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

III SA/Kr 1313/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

III SA/Kr 367/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w przedmiocie opłaty za czynności kontrolne

IV SA/Gl 763/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku skarżącej o zawieszenie postępowania

III SA/Gd 324/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie opinii o pomieszczeniach i urządzeniach znajdujących się w przychodni lekarskiej

IV SA/Wr 638/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-10-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Góry w przedmiocie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Górze

VII SAB/Wa 201/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Szpitala [...]

II SA/Bk 238/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-04-03

Skarga Ł. Ż. na postanowienie Państwowego P. Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie zabezpieczenia środków zastępczych

III SA/Kr 365/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zmianę terminu wykonania nałożonych obowiązków
1   Następne >   2