Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Ke 348/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Sz 1165/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-03-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Sz 1218/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewoda [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania

II OSK 16/06 - Wyrok NSA z 2006-12-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Lu 762/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego