Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Wr 547/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XXIV/161/2008 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowego zasobu nieruchomości powiatu zgorzeleckiego

IV SA/Wr 654/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-06-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta K. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w K.

IV SA/Wr 147/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/218/08 Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie opłaty za świadczenia w gminnych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów

IV SA/Wr 147/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/218/08 Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie opłat za świadczenia w gminnych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów

II SA/Wr 160/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Miliczu nr XXI/157/2008 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu milickiego

II SA/Wr 547/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XXIV/161/2008 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowego zasobu nieruchomości powiatu zgorzeleckiego

IV SA/Wr 291/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Piechowice w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

II SA/Wr 704/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-10-24

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia udokumentowanego złoża kopaliny do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy S.K.