Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II OZ 553/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OZ 1171/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-20

Skarga Prokuratora Okręgowego w Katowicach, K. A., M.O. i W.O. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1849/09 - Postanowienie NSA z 2010-11-29

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 866/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1917/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-25

Wniosek Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorskiego Zar...

II OZ 954/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II OZ 413/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OZ 458/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego oku nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 894/08 - Wyrok NSA z 2009-06-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego

II OSK 895/08 - Wyrok NSA z 2009-06-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   6