Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Inspekcji Handlowej X

II GZ 5/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi R. K. na pismo Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu Nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany ustaleń zawartych w protokołach kontr...

GZ 91/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej nr [...] w przedmiocie określenia wartości i ilości zapalniczek napełnianych gazem płynnym wprowadzonych do obrotu bez uzyskania certyfikatów na znak bezpieczeństwa....

I OSK 681/13 - Wyrok NSA z 2013-08-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach w przedmiocie informacji publicznej

II GSK 40/06 - Wyrok NSA z 2006-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie sprzedaży napojów alkoholowych

II GSK 69/06 - Wyrok NSA z 2006-06-06

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie certyfikacji na znak bezpieczeństwa

II GSK 107/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego w sprawie o sprawy jakości

II GZ 87/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej nr [...] w przedmiocie wycofania z obrotu paliwa niespełniającego norm jakościowych

II GSK 29/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w K. w przedmiocie cen i opłat

II GSK 478/09 - Wyrok NSA z 2010-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o nałożeniu sankcji ekonomicznej po wznowieniu postępowania

GZ 118/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej [...] w przedmiocie określenia ilości i wartości wyrobów niezgodnych z prawem
1   Następne >   2