Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

II GSK 734/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi Gminy S. na informację Ministra Rozwoju Regionalnego nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs nr [...]

II GSK 829/14 - Wyrok NSA z 2015-05-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zwrotu części dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 1222/12 - Wyrok NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków unijnych

II GSK 1283/12 - Wyrok NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków unijnych

II GZ 704/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego , nr [...] w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu z tytułu rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 1442/12 - Wyrok NSA z 2013-12-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II GSK 1362/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi E. K.-S. na czynność Ministra Rozwoju Regionalnego nr [...] w przedmiocie odwołania z funkcji eksperta

II OSK 1650/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II GSK 546/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu z tytułu rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 51/13 - Wyrok NSA z 2014-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   18