Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

II OSK 1093/13 - Wyrok NSA z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 1336/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. B. na czynność Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Zdrowia polegającej na nie uznaniu za zdany państwowego egzaminu specjalistycznego

II OZ 1210/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] znak [...] w przedmiocie wygaśnięcia pozwolenia na obrót produktem biobójczym

II OSK 1804/13 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy uznania kwalifikacji zawodowych

I OSK 2966/13 - Wyrok NSA z 2014-09-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II GSK 1255/11 - Wyrok NSA z 2012-10-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

II GZ 129/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na obrót produktem biobójczym

II OZ 931/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przyznania skarżącemu prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi A. M.

II OZ 1091/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia pozwolenia na obrót produktem biobójczym

II OZ 1093/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-21

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia pozwolenia na obrót produktem biobójczym
1   Następne >   +2   +5   +10   45