Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

I OSK 903/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OZ 940/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi M. M. na działanie Sądu Rejonowego w Rybniku

I OZ 519/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

Zażalenie na Rzecz [...] w T. na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 1004/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Sądu Okręgowego w W. , sygn. akt [...]

I OZ 1138/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sadu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w przedmiocie przyjęcia ustnego wniosku do protokołu

I OZ 163/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie z wniosku T.K. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 949/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Lublinie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie z wniosku S. P. o wymierzenie organowi grzywny

I OZ 62/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SO/Wr 24/10 odrzucające zażalenie Z. R. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV KO 90/10 przekazujące skargę Z. R. do Biura Miasta W. jako mylnie skierowaną do WSA we Wrocławiu

I OSK 1997/14 - Wyrok NSA z 2014-12-12

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 1523/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w przedmiocie zawieszenia w pełnieniu obowiązków urzędnika Sądu Okręgowego
1   Następne >   +2   +5   +10   51