Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

II GSK 749/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Skargi kasacyjne: Prokuratora Generalnego, P. C. S.A. w W., Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr [...] w przedmiocie niestwierdzenia nieważności decyzji w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję i nałożenia kary pieniężnej;

I OSK 243/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II GZ 1/06 - Postanowienie NSA z 2006-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr 15/2004 w przedmiocie nakazu wycofania produktu z obrotu

II GSK 1804/12 - Wyrok NSA z 2014-02-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi O. Z. T. M. z siedzibą w Ł. w likwidacji w przedmiocie przewlekłości postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

II GSK 193/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-16

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. Spółki z o.o. w W. na pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr [...] w przedmiocie usług telekomunikacyjnych

II GSK 271/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nakazu wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez produkty

II GSK 917/11 - Wyrok NSA z 2012-07-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanych środków spożywczych

II GSK 53/13 - Wyrok NSA z 2014-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zobowiązania do uiszczenia kwoty za przeprowadzone badania jakości paliwa

II GSK 1089/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-12

Wniosek w przedmiocie nakazu wycofania produktów z rynku oraz nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie niektórych produktów niespełniających wymogów...

II GSK 272/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nakazu wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez produkty
1   Następne >   +2   +5   +10   14