Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

II FZ 145/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wstrzymania wykonania postępowania egzekucyjno

II FZ 146/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wstrzymania wykonania postępowania egzekucyjno

II FSK 1839/17 - Wyrok NSA z 2017-10-06

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

II FSK 2232/17 - Wyrok NSA z 2018-03-21

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 300/16 - Wyrok NSA z 2018-02-13

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

II FSK 2578/17 - Wyrok NSA z 2018-04-25

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 300/16 - Postanowienie NSA z 2018-05-16

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od ...

II FSK 3819/17 - Wyrok NSA z 2018-03-21

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

II FSK 635/16 - Postanowienie NSA z 2018-05-10

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 1895/17 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100