Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Gl 1144/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-15

Sprawa ze skargi J. R. na Wojewodę [...] w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie lokalizacji autostrady

II OSK 758/11 - Wyrok NSA z 2012-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II OZ 533/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Po 187/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-06-16

Sprawa ze skargi E.W. przeciwko Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny za niewykonanie wyroku Sądu w sprawie IV SAB/Po 18/09

II SA/Bd 274/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

II OSK 1135/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 519/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

IV SA/Wa 519/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-30

Skarga o wznowienie postępowania wg właściwości

II SA/Kr 297/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-27

Wniosek w przedmiocie uznania za niewłaściwy

IV SA/Wa 519/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przekazania wniosku o wznowienie postępowania wg właściwości
1   Następne >   +2   6