Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Wr 109/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. w przedmiocie stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

II OZ 528/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi H. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II SAB/Wr 6/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-16

Sprawa ze skargi R. K. na przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie dobudowy do ściany szczytowej budynku mieszkalnego garażu

VII SAB/Wa 107/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-27

Sprawa ze skargi J L i A L na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie z wniosku J L dotyczącego budynku garażowo-gospodarczego usytułowanego na działce nr ewidencyjny [...] w miejscowości [...] gmina [...] I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w [....

II OSK 356/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Łodzi w przedmiocie obowiązku sporządzenia projektu budowlanego zamiennego

II SAB/Lu 1/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-01-18

Skarga E. C. z udziałem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przewlekłości postępowania dotyczącego samowoli budowlanej

II SAB/Gl 2/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-08

Sprawa ze skargi K.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta B. w przedmiocie legalności wykonania robót budowlanych

II OSK 1117/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie postępowania w sprawie samowoli budowlanej

II SAB/Kr 75/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-31

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi G.M. na przewlekłość postępowania [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odstępstwa od pozwolenia na budowę

II OZ 735/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie w sprawie ze skargi A. Z. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach w rozpatrzeniu wniosku o uzupełnienie postanowienia
1   Następne >   +2   +5   +10   92