Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

VIII SA/Wa 589/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy M. w przedmiocie zasiłku celowego

I OW 35/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. K. o przyznanie zasiłku celowego

III SAB/Kr 6/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-12

Wniosek A. O. o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza T

I OW 250/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. K. o przyznanie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego

II SA/Ol 1046/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. M., działającego z upoważnienia Burmistrza D. M. w przedmiocie zasiłku celowego

I OW 9/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. P. w sprawie udzielenia pomocy społecznej z powodu strat poniesionych na skutek powodzi w miesiącach maj

I OW 5/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-30

Wniosek w przedmiocie załatwienia wniosku A. W. z 29 listopada 2014 r. o przyznanie pomocy finansowej

I OW 251/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B.P. w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego

I OW 9/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku K. R. o udzielenie pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego oraz świadczenia na zakup żywności

I OW 50/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. K. o przyznanie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na żywność, środki czystości oraz o uzyskanie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej
1   Następne >   +2   +5   +10   14