Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

II SAB/Ol 167/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-27

Wniosek Z. W.o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w udostępnieniu informacji publicznej (wniosek )

II SA/Rz 233/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi P. N. na pismo Dyrektora Zakładu Karnego [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

II SA/Op 143/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-10-25

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi T. Ś. na pismo Dyrektora Zakładu Karnego Nr [...] w S. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Gd 198/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Op 143/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-01-25

Sprawa ze skargi T. Ś. na pismo Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w S. w przedmiocie informacji publicznej

II SO/Gd 1/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-21

Wniosek A. B. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Zakładu Karnego

II SA/Op 142/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Opolu w sprawie II SA/Op 142/10 o odrzuceniu zażalenia

II SAB/Wa 898/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Służby [...] w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku , o udostępnienie informacji publicznej

II SA/Op 142/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-08-05

Sprawa ze skargi T. Ś. na pismo Dyrektora Zakładu Karnego Nr [...] w S. w przedmiocie informacji publicznej na skutek zażalenia skarżącego na zarządzenie WSA w Opolu, , sygn. akt II SA/Op 142/10, o pozostawieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania

II SA/Gd 146/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-02

Sprawa ze skargi A. B. na czynność Dyrektora Zakładu Karnego w przedmiocie odmowy wydawania potwierdzeń odbioru pism urzędowych
1   Następne >   +2   +5   +10   23