Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Łd 967/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2016

II FSK 3923/14 - Wyrok NSA z 2017-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2012 r.

II FSK 3926/14 - Wyrok NSA z 2017-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 r.

II FSK 3892/14 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r.

II FSK 3517/14 - Wyrok NSA z 2017-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Pile w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r.

II FSK 3520/14 - Wyrok NSA z 2017-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Pile w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r.

I SA/Bk 805/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2013 rok

II FSK 2850/16 - Wyrok NSA z 2017-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Wałbrzychu w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.

II FZ 921/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-09

Zażalenie na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2004 r.

II FSK 3754/14 - Wyrok NSA z 2017-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2011 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100