Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 1093/02 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji I instancji w sprawie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Wr 1959/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-07-12

Sprawa ze skargi A. O. na zarządzenie Wojewody D. w przedmiocie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, przy ustalaniu opłat z tytułu trwałego zarządu tych nieruchomości jak również w sprawie określenia umownych stawek oprocentowania

II SA/Bd 906/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zarządu nieruchomością

I SA/Wa 1056/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości [...]

II SA/Wr 188/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji I instancji i umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia posiadania przez J. i C. S. uprawnień do uzyskania ekwiwalentu za mienie nieruchome pozostawione przez B. S. poza granicami państwa

II SA/Bd 361/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Wr 1961/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-07-12

Sprawa ze skargi R.W. na zarządzenie Wojewody D. w przedmiocie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, przy ustalaniu opłat z tytułu trwałego zarządu tych nieruchomości jak również w sprawie określenia umownych stawek oprocentowania Sygn. akt II SA/Wr 1961/03 POSTANOWIENIE Dnia 12 lipca 2004 r. Przewodniczący: Asesor WSA

II SAB/Op 11/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza obecnym obszarem państwa

II SA/Wr 1956/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-12

Sprawa ze skargi M. G. na zarządzenie Wojewody D. w przedmiocie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, przy ustalaniu opłat z tytułu trwałego zarządu tych nieruchomości jak również w sprawie określenia umownych stawek oprocentowania
1   Następne >   +2   +5   +10   15