Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Wr 3/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi L. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OSK 1768/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 69/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję W [...] w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

I SA/Wa 1388/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 1534/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Skarga Zakładu [...] S.A. z siedzibą w W. na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Łd 64/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o przekazaniu w odpłatne użytkowanie części nieruchomości

I SA/Wa 1819/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania.

II SA/Ol 1308/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-01-09

Wniosek w przedmiocie zrzeczenia się nieruchomości

I OSK 2802/14 - Wyrok NSA z 2015-01-16

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

VIII SA/Wa 984/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   24