Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SAB/Kr 55/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w sprawie ze skargi E. S. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta

III SA/Kr 1400/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-04

Sprawa ze skargi S. T. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie czynności meldunkowych

III SA/Kr 263/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-30

Skarga Z. Ś. na zawiadomienie Prezydenta Miasta w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wymeldowanie

III SAB/Kr 15/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy

III SAB/Kr 51/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-30

Wniosek E. M. - S. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta

III SAB/Kr 27/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-27

Wniosek w przedmiocie bezczynności Prezydenta Miasta

III SA/Kr 1400/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-09

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi S. T. na pismo Prezydenta Miasta z 15 marca 2011 r. znak [...] w przedmiocie czynności meldunkowych

III SAB/Kr 26/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-27

Wniosek w przedmiocie bezczynności Prezydenta Miasta

III SA/Kr 102/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-02-24

Sprawa ze skargi R. A. na działanie Urzędu Miasta w przedmiocie zameldowania i wydania dowodu osobistego,

III SAB/Kr 55/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-07

Wniosek E. S. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi E. S. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta
1   Następne >   3