Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OSK 2141/13 - Wyrok NSA z 2015-05-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Płocku w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 1098/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Łd 722/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 1764/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 253/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania

I OSK 2240/13 - Wyrok NSA z 2015-04-10

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 2759/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 813/14 - Wyrok NSA z 2015-12-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 113/14 - Wyrok NSA z 2015-10-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3014/13 - Wyrok NSA z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zawieszenia postępowania
1   Następne >   2