Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 389/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-01

Skarga J. W. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

IV SA/Wa 391/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-01

Skarga R. W. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

IV SA/Wa 2569/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-19

Sprawa ze skargi J. J. i M.P. na rozporządzenie Wojewody [...] z [...] sierpnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

II OZ 509/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. K. na rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 12 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1981) uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka oraz Nr 13 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, ...

II OZ 712/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-07

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. K. na rozporządzenie Nr 13 Wojewody Mazowieckiego uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzen...

IV SA/Wa 2569/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-01

Sprawa ze skargi A. C., G. G., K. G., J. J. S. K., J. E. K., B. K., A. K., D. K., E. K., A. S., A. S., A. T., A. T., A. W., J. W., E. Z. i M. P. na rozporządzenie Wojewody (...) w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

IV SA/Wa 2569/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-30

Sprawa ze skargi A. C., J. J. oraz M. P. na rozporządzenie Wojewody (...) w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

IV SA/Wa 2569/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego IV Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. C., G. G., K. G., J. J., S. K., J. E. K., B. K., A. K., D. K., E. K., A. S., A. S., A. T., A. T., A. W., J. W., E. Z. i M. P. na rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr [...] w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

II OZ 711/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-07

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. K. na rozporządzenie Nr 12 Wojewody Mazowieckiego uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzen...

II OZ 544/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. K. na rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2001 nr 38a w przedmiocie utworzenia Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka
1   Następne >   2