Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II OZ 276/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi Z. W. na Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Nr [...] w przedmiocie pozbawienia wdowy uprawnień kombatanckich

II OZ 280/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 496/04 o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 496/04 2) zażalenia E. W. na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 496/04 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wy...

II OZ 370/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie uprawnień kombatanckich

II OZ 384/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie oku Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 376/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-07

Zażalenie na decyzję Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II OZ 390/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 1068/04 wzywające do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości 100 zł. za sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 1068/04 o oddaleniu skargi D. S. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie z dnia 16 listopad...

OZ 1532/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku z dnia 14 lipca 2

II SA/Ke 247/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Ke 269/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o pozbawieniu uprawnień kombatanckich

II OSK 879/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-08

Wniosek w przedmiocie pozbawienia uprawni...
1   Następne >   +2   +5   +10   76