Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Rz 786/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

I SA/Rz 722/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie odmowa zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

II SA/Rz 799/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

II SA/Rz 585/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czudec w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

II SA/Rz 530/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenia bonifikaty

II SA/Rz 744/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

II SA/Rz 674/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 805/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Iwierzycach w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej

I SA/Rz 272/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie budżetu Gminy K. na 2005r.

II SA/Rz 203/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-07-14

Skarga Wojewody na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
1   Następne >   +2   6