Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

V SA/Wa 588/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych.

V SA/Wa 477/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych;

V SA/Wa 478/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych

V SA/Wa 730/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług;

V SA/Wa 728/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych.

V SA/Wa 97/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym;

V SA/Wa 759/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług;

V SA/Wa 359/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie określenia elementów kalkulacyjnych dla potrzeb ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług oraz określenie zobowiązania podatkowego

V SA/Wa 174/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-26

skarg V. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego;

V SA/Wa 293/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty i odmowy zwrotu w tym podatku;
1   Następne >   3