Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Po 673/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę

VIII SA/Wa 369/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-01

Wniosek A. S. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] znak: [...]

II SA/Ke 818/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-12-30

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę we wznowionym postępowaniu

II SA/Lu 219/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gd 129/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego oraz zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę