Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

III SA/Kr 267/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zaliczenia ulicy [...] do kategorii dróg gminnych w S. B. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II SA/Go 234/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej nadania ulicom nazw: [...]; II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części określonej w punkcie I. wyroku.

II SA/Gl 725/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie zaliczenia do kategorii i określenia przebiegu dróg gminnych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w Załączniku nr [...] do uchwały w zakresie w jakim dotyczy ulic: • w miejscowości W.

II SA/Gl 692/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie nadania nazw ulic orzeka o niezgodności zaskarżonej uchwały z prawem.

II SA/Gl 506/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w K. w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

III SA/Wr 563/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-23

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 4, § 5, § 8 we fragmencie 'po upływie 14 dni od dnia opublikowania w dzienniku Urzędowym Województwa D.' uchwały Rady Gminy P. w przedmiocie ustalenia parkingu płatnego, stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania

II SA/Gl 747/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w K. w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Lu 2/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Baranów w przedmiocie pozbawienia drogi publicznej kategorii drogi gminnej

I OSK 459/15 - Wyrok NSA z 2015-06-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Ciechocin w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

I OSK 3152/15 - Wyrok NSA z 2016-02-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Zgierz w przedmiocie określenia sieci dróg gminnych
1   Następne >   3