Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

VII SA/Wa 405/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 2109/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zobowiązania przedsiębiorcy do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz kosztów dostarczenia próbki do badań