Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

VII SA/Wa 1559/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1909/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego

I GSK 1475/18 - Wyrok NSA z 2019-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie określenia kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlegającej zwrotowi do budżetu miasta