Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1066/14 - Wyrok NSA z 2014-08-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej

I SAB/Wa 166/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 938/13 - Wyrok NSA z 2014-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej

I OSK 598/13 - Wyrok NSA z 2014-11-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 331/13 - Wyrok NSA z 2014-07-31

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I SAB/Wa 3/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SA/Wa 2075/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1130/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 1939/12 - Wyrok NSA z 2014-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 412/13 - Wyrok NSA z 2014-10-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego
1   Następne >   3