Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OZ 426/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie z wniosku K. K. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta Lublin grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi dotyczącej niewykonania wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SAB/Lu 80/13

IV SAB/Wr 248/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Gimnazjum Nr [...] we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Gd 21/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-09

Wniosek Redakcji '[...]' o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Gd 8/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-08

Wniosek J. P. przeciwko Prezydentowi Miasta o wymierzenie grzywny z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Gd 23/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-09

Wniosek Redakcji '[...]' o wymierzenie grzywny Staroście z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Gd 3/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-07

Wniosek M. S. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy za nieprzekazanie skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udzielenia informacji publicznej

I SO/Wa 1/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-23

Wniosek K. K. o wymierzenie Prezydentowi [...] grzywny na podstawie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.)

II SO/Gd 27/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-17

Wniosek Redakcji dziennika [...] w G. o wymierzenie grzywny Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Gd 7/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-22

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Gd 26/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-15

Wniosek R. M. Z. o wymierzenie L. W. - byłemu Prezydentowi RP grzywny z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2