Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

II SAB/Go 102/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

VII SA/Wa 1570/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-07

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II OSK 1919/17 - Wyrok NSA z 2019-05-16

Skarga kasacyjna na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki