Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II OSK 812/17 - Wyrok NSA z 2019-02-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SAB/Kr 22/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w przedmiocie niewydania decyzji o wyłączeniu Starosty Tatrzańskiego

I OSK 1526/17 - Wyrok NSA z 2019-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 1086/17 - Wyrok NSA z 2019-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Wa 1372/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Wa 1828/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 691/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

Sprawa ze skargi S. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku

II SAB/Wa 506/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-06

Sprawa ze skargi D. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku

II SAB/Wa 708/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

Sprawa ze skargi A. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku

II SAB/Wa 765/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

Sprawa ze skargi A.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku
1   Następne >   2