Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 135/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 57/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 2168/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2169/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji