Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 361/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi B. C. i E. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 268/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania

I SA/Wa 1669/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-03

Sprawa ze skargi [...] w przedmiocie niewykonania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 565/16

I SA/Wa 2223/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 135/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 57/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 2168/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2169/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 366/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji