Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 820/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 1250/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 533/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 601/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1974/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części oraz stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 2126/16 - Postanowienie NSA z 2017-06-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2127/16 - Postanowienie NSA z 2017-06-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2373/16 - Postanowienie NSA z 2017-06-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2125/16 - Postanowienie NSA z 2017-06-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2128/16 - Postanowienie NSA z 2017-06-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3