Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 608/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi I. H. na decyzje Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie wydania z naruszeniem prawa decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 303/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-07

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 303/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-07

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 303/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 2082/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

I SA/Wa 115/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

skarg Prezydenta Miasta [...] wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej i X S.A. w W. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości