Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 15/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-04

Skarga P. O. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego

II OSK 2434/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-24

Skarga kasacyjna na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki obiektów budowlanych

II OSK 2841/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-24

Skarga kasacyjna na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki obiektów budowlanych

II SA/Gd 488/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki

II SA/Gl 908/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-26

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego