Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 746/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia

VII SA/Wa 831/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego

II SA/Kr 1481/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SO/Lu 3/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-29

Wniosek A.B. i Z. B. o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego .

II SA/Gl 430/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-13

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zarzutów do prowadzonego postępowania egzekucyjnego w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego

VII SA/Wa 1366/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-04

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zobowiązania do wpłacenia zaliczki na poczet wykonania zastępczego

II SA/Kr 1147/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-15

Wniosek w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

VII SA/Wa 1914/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-30

Wniosek w przedmiocie nieuwzględnienia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Kr 266/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-28

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie oddalenie zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego

IV SA/Po 330/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia.