Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 642/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie zarzutu dotyczącego prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 1230/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność wierzyciela

II SA/Gl 456/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie zarzutów do prowadzonego postępowania egzekucyjnego w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego

VII SA/Wa 1656/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia solidarnie grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1570/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-07

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

VII SA/Wa 2383/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność wierzyciela