Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 654/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Kr 1124/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-11

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OSK 3408/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-27

Skarga kasacyjna na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie skierowania obowiązku do wykonania zastępczego