Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Go 881/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta

II SA/Go 586/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-10-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej

II SAB/Go 102/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-12-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

I OSK 2786/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-16

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi W. C. na uchwałę Rady Miejskiej nr [...] w przedmiocie skargi na działalność Burmistrza Miasta [...]

IV SA/Gl 1002/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie nadania nazwy skwerowi stwierdza nieważność § 3 zaskarżonej uchwały, a w pozostałej części