Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1134/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie skargi E. S. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wysokim Mazowieckim w przedmiocie postępowania egzekucyjnego

II OZ 868/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce w przedmiocie nakazania rozbiórki zbiornika na gnojowicę

VII SAB/Wa 50/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-23

Wniosek W. C. o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów w sprawie ze skargi W. C. na przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II OW 176/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-23

Zażalenie na postanowienie NSA sygn. akt II OW 176/12 oddalające wniosek A. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata do złożenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA sygn. akt II OZ 735/12

II SAB/Lu 118/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-02-19

Sprawa ze skargi B. B. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta w sprawie nakazania wykonania określonych robót budowlanych I. stwierdza, że postępowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta prowadzone było przewlekle; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Miasta grzywnę w kwocie 5000 ( pięć tysięcy ) złotych; IV. zasądza od Powi...

II SAB/Łd 5/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-25

Sprawa ze skargi T. O. na przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego

II SAB/Łd 75/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-08-07

Sprawa ze skargi T. S. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II OSK 1902/13 - Wyrok NSA z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T. w przedmiocie niepodjęcia czynności 'do decyzji Nr [...]'

II SAB/Łd 48/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-07-05

Sprawa ze skargi B. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie samowoli budowlanej