Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Kr 894/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 294/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych

II SAB/Wr 74/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-14

Sprawa ze skargi L. B. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę D. postępowania w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1900/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

II SA/Go 379/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr XX/77/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

I SA/Wa 1276/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za budynki

II SAB/Go 69/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku

I SA/Wa 2218/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-12

Skarga W. K. i B. K. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I OSK 1401/15 - Wyrok NSA z 2017-03-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SAB/Wa 584/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   +2   4