Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Wr 592/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-09

Wniosek w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy P.

II SA/Wr 217/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. G. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy P.G. przedłożonych przez Wodociągi i Kanalizację Spółka z o.o. w Dz.

II SA/Wr 698/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta K.

II OSK 1322/05 - Wyrok NSA z 2006-10-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Krakowa, zmienionej uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2004, nr XXXV/307...

II OSK 1523/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta I. w przedmiocie dopłaty do wszystkich taryfowych grup za odprowadzanie ścieków

II SA/Lu 660/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Ryki w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Po 417/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych

II SA/Rz 293/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Tarnobrzega w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

IV SA/Wa 1004/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Wr 929/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-25

skarg A J Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 'A' A J sp.j. oraz G K na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2011 roku
1   Następne >   +2   +5   8