Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 528/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku

IV SAB/Wr 56/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-25

Wniosek w przedmiocie rozpoznania skargi na bezczynność SKO we W.

II SA/Sz 125/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-03-20

Sprawa ze skargi D. A. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

II SA/Po 613/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-11

Wniosek w przedmiocie udziału Prezydenta Miasta w zebraniach dotyczących organizacji Strefy Kibica

III SAB/Lu 13/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie potwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej, że nieruchomość stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Lublinie (sygn. akt III SAB/Lu 13/0

I OSK 1938/13 - Wyrok NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Małopolskiego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SA/Sz 452/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-19

Wniosek w przedmiocie właściwości do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania pozwolenia na budowę linii kablowej i stacji transformatorowej kontenerowej

II SA/Sz 436/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-05-14

Sprawa ze skargi Spółka A. na pismo Wojewody w przedmiocie odmowy wydania zgody na zapoznanie się z aktami sprawy

I OZ 242/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Ś. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na uchwałę Rady Powiatu M. z dnia [...], Nr [...]

I OSK 329/06 - Wyrok NSA z 2006-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zakazu zgromadzenia
1   Następne >   +2   +5   +10   15